Biyografi

Yazar Resmi

Hemmam A. Rahim Said, Prof. Dr.

1944 Filistin doğumludur. Siyonist devletin zorla Ürdün’e göç ettirdiği bir ailede büyümüştür. Şam’da İslam hukuku dalında lisans aldı. Mısır el-Ezher Üniversitesi’nde Hadis alanında master ve doktorasını tamamladı. Gençliğinin ilk dönemlerinde babasından etkilenerek Müslüman Kardeşler cemaatine katıldı. O günden bu yana bu yolda özverili çalışmalarını devam ettiriyor. 1988 yılına kadar üniversitede hocalık yapan Dr. Hemmam, siyasi tutumundan ve hararetli konuşmalarından dolayı üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı.
1989 yılında Ürdün parlamento seçimlerinde milletvekili oldu ve bu tarihten itibaren iki dönem milletvekilliği yaptı.
1997 yılında Müslüman kardeşlerin seçimi boykot etmesinden dolayı kendisini ilmi ve davet çalışmalarına verdi.
Şu an Ürdün Müslüman Kardeşler teşkilatının sorumluluğunu yürüten Dr. Hemmam’ın hadis dalında yayınlanan eserlerinin yanında, davet alanında da geniş ufuklu bir âlimin perspektifiyle yayınlanan eserleri bulunmaktadır.