Yeni Kitaplar, Yeni Başlangıçlar.

Bizi yakından tanıyın.

Nida Yayıncılık

Hakkımızda

2006 yılında yayın hayatına başlayan Nida Yayıncılık, genel anlamda dinî, ilmî, edebî, fikrî, kültürel ve sesli yayıncılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Bu minvalde kültür hayatımıza nitelikli eserler kazandıran yayın evimiz 2007 yılının ortalarına doğru İslam dünyasına birçok emek vermiş değerli İslam âlimi Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin kitaplarını yayınlama iznini alarak yayın yolculuğuna başlamıştır.
Yayın evimiz şu ana kadar Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî’nin 54 eserini Türkçeye kazandırmıştır. Bunun yanı sıra Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği’nin 30 eserini Arapça olarak, 5 eserini ise Türkçeleştirerek okurlarına sunmuştur. Yayın evimiz sürekli bir yenilenme ve güncellenme hedefiyle, Hasan El-Benna, Said Havva, Halid Ebu Şadi, Salah Halidi, Salih Ekinci ve Ahmet Varol gibi ulusal ve uluslararası öncü isimlerin nitelikli eserlerini toplumun her katmanındaki okur yazarlar ile buluşturarak önemli bir başarıya imza atmıştır.
Nida Yayıncılık, Mukaddesatımızdan habersiz yetiştirilmiş neslimize, İslam’ın hayatın bütün alanlarını kuşatan evrensel bir ilahi sistem olduğunu anlatmak gayesiyle kurulmuş bir yayınevidir. Okuyan fert, okuyan aile, okuyan millet ve okuyan ümmet oluşturma biliciyle hareket eden yayınevimiz, ideal bir toplumun yol haritasını vermeye çalışan bir yayıncılık anlayışı izlemektedir.

361
Kitap

Kitaplarımızı incelemek için

“Okuyan Fert, Okuyan Ümmet”
Nida Yayıncılık