Kitap Tanıtım

Ve Tesettür Dile Geldi

Kıymetli davetçi Hâlid Ebû Şâdî, bu risâlesinde kendisine has üslûbu ile ümmetin kanayan yaralarından biri olan tesettür meselesini ele almaktadır. Dünyevileşme bataklığında boğulan İslam dünyasının ihmâl ettiği en önemli ve en hassas farzlardan olan tesettür konusunu birçok farklı açıdan incelemektedir.

Bu kitapta konuşan tesettürün bizzat kendisidir. Âdeta tesettür dile gelmiş Müslümanlara hitap etmektedir. Tesettür, kendisini terk eden Müslüman hanımlara sitem etmekte, onları bu fazilete nâil olmaya teşvik etmekte ve sahip olduğu hikmet pırıltılarından bahsetmektedir. Tesettüre bürünen hanımların âdeta saklı bir inciye dönüştüğünü, iblisin ve şeytanlaşan insanların maddi manevi taarruzlarına karşı kendisinin mükemmel bir kalkan görevi gördüğünü anlatmaktadır.

Tesettür bu konuşmasında, zahiren tesettüre bürünmüş olsalar da tesettür ahlâkından yoksun hanımları da uyarmaktadır. Onlara tesettürün bir bez parçasından ibaret olmadığını, tesettürün aslî maksadının kişiden namahrem gözleri uzaklaştırmak olduğunu, kişiyi daha da cazibeli ve albenili hâle getiren tesettürün maksadını aştığını hatırlatmaktadır.

Bu eserde Hâlid Ebû Şâdî’nin en çok üzerinde durduğu meselelerden birisi tesettür şuurudur. Gerçek tesettür ile müşerref olmuş bir hanımefendinin yabancı erkeklerin arasında kahkaha atmayacağının, onlarla edâlı bir şekilde konuşmayacağının ve yürümesinden oturup kalkmasına kadar tüm hareketlerinde vakûr bir tavır sergilemesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Tesettürün en önemli vurgusu ise şüphesiz kendisinin Allah Teâla’nın farz kıldığı en önemli ibâdetlerden biri olduğudur. İnsanlar her ne kadar tesettürün hikmet deryalarından envâi çeşit güzellikte inciler, kıymetli taşlar çıkarmış olsalar da sonuç itibariyle onun farz bir ibadet olması, titizlikle yerine getirilmesi için yeterlidir. Hiçbir hikmetine vâkıf olmamış olsaydık bile, değil midir ki onu emreden kâinatın Rabbi Allah (azze ve celle), o hâlde uymak gerekir…

[koo_button url=”https://nidakitap.com.tr/urun/ve-tesettur-dile-geldi/” type=”regular” size=”medium” icon=”fa-heart” target=”_blank”] Şimdi Satın Al! [/koo_button]

Bir yanıt yazın