blank

Her Müslümanın Ortak Davası Kudüs

“Kudüs İlk Kıblemizdir: Müslümanlar için en büyük önemi ilk kıblemiz oluşudur. Resulullah (sav) ve ashabı, bi’setin onuncu yılı namazın farz kılındığı İsra ve Miraç Gecesi’nden başlayarak Mekke’de üç yıl; hicretten sonra Medine’de de on altı ay boyunca Kudüs’e yönelerek namaz kılmışlardır. Müslümanlara yüzlerini Kâbe’ye- Mescid-i Haram’a çevirmelerini emreden Kur’an ayetleri ininceye kadar durum bu şekilde devam etmiştir.”

Okumaya devam et