blog

Neden İslâm? Şüphelerden İnanca

blank

Ahmet Varol’un “Neden İslâm? Şüphelerden İnanca” isimli kitabı Nida Yayıncılık tarafından yayınlandı.

Daha çok İslâm dünyasındaki gelişmelerle ilgili yazılarıyla ve kitaplarıyla tanıdığımız Ahmet Varol’un bu kitabı düşünce ağırlıklı ve bir insanın neden Müslüman olmayı tercih etmesi gerektiği sorusuna cevap vermeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda kendisinin hayat tecrübesinden de bazı notlara yer veriyor.

Ahmet Varol bu kitabında bir insanın kurtuluş yolunu seçmesi gerektiğine dikkat çekerek bunun için de ayağını sağlam basması, emin adımlarla ilerlemesi gerektiğini dile getiriyor. Bunun için de kâinatın bir yaratıcısının olduğu gerçeğini kâinatın önümüze koyduğu âyetlerden anlaması gerektiğini dolayısıyla Allah inancının aklın bir zarureti olduğunu vurguluyor ve bu konudaki dayanaklarını ortaya koyuyor. Kâinatı bu kadar mükemmel bir düzenle ve insanı da akıl sahibi olarak yaratan yaratıcının insanı başı boş bırakmayacağını onu yaptıklarından sorumlu tutacağını o yüzden âhiret inancının da bir temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak bu iki temel ilkeyi içermeyen bir inanç sisteminin insanın ayaklarını sağlam basmasına imkân veremeyeceğini dile getiriyor. Bu iki temel ilkeden sonra doğru bir hayat nizamına göre yaşıyor olduğuna inanabilmesi için de bu nizamın vahye dayandığını bilmesi gerektiğini, insanların kendi kafalarına göre şekillendirdikleri hayat nizamlarının yaratıcı nezdinde geçerli olacağından emin olma imkânının bulunmadığını ifade ediyor. Bu temel prensipten hareket ederek insanın bağlandığı hayat nizamının vahye dayandığı konusunda delillere bakması gerektiğini hatırlattıktan sonra İslâm’ın ve onun temel kitabının vahye dayandığı konusundaki delilleri sıralıyor.

Kitapta İslâm’ın sunduğu hayat nizamının temel kaynağı durumundaki Kur’an-ı Kerim’in vahye dayandığını ortaya koyan deliller üç kategoride değerlendirilmiş. Birinci kategoride gönderilen elçinin şahsıyla ve hayatıyla ilgili deliller sıralanıyor. İkinci kategoride gönderilen kitabın bir insanın ortaya koymasının mümkün olmadığı mucizevi bir kitap olduğuna dair deliller sıralanıyor. Üçüncü kategoride ise getirdiği hayat nizamının ortaya çıkardığı toplumla ve gerçekleştirdiği büyük değişimle ilgili delillere yer veriliyor.

Kitabın öncelikli amacı İslâm’ı bir hayat nizamı olarak benimsemekte ve kabullenmekte tereddüt edenlere yardımcı olmak ve onların kafalarındaki şüpheleri atarak kesin bir inanca kavuşmalarını sağlamak. Fakat bu konuda bilgileri değerlendirmek ve davet çalışması yapmak isteyenler açısından da oldukça özlü, anlaşılır bir dille yazılmış, Kur’an-ı Kerim’den pek çok delilin sıralandığı kaynak niteliği taşıyor.

Aslında bu konuyla ilgili yazılan başka eserler de var. Ancak bunların birçokları belli bir konu üzerinde yoğunlaşan ve oldukça kapsamlı bir şekilde yazılan eserler. Ahmet Varol’un kitabı derli toplu, özet bilgiler içeren ve çok farklı hususları bir araya getiren nitelikte olması açısından okunmaya değer bir kitap.

[koo_button url=”https://nidakitap.com.tr/urun/neden-islam-suphelerden-inanca/” type=”regular” size=”medium” icon=”fa-heart” target=”_blank”] Şimdi Satın Al! [/koo_button]

Bir yanıt yazın