Livre Custom Element

Element King Composser in Livre Theme

LIVRE SECTION TITLE

3 position element

Left Section Title

Left Position

Center Section Title

Center Position

Right Section Title

RIght Position

LIVRE SLIDER

Show Slider Image

LIVRE CATEGORY ICON GRID

Product Category with icon
Nida Kategori Simge Izgarası öğesindeki kategoriyi Kullanılabilir Kategori olarak Değiştirmeniz gerekiyor Nida Kategori Simge Izgarası öğesindeki kategoriyi Kullanılabilir Kategori olarak Değiştirmeniz gerekiyor Nida Kategori Simge Izgarası öğesindeki kategoriyi Kullanılabilir Kategori olarak Değiştirmeniz gerekiyor Nida Kategori Simge Izgarası öğesindeki kategoriyi Kullanılabilir Kategori olarak Değiştirmeniz gerekiyor Nida Kategori Simge Izgarası öğesindeki kategoriyi Kullanılabilir Kategori olarak Değiştirmeniz gerekiyor

LIVRE LATEST POST

İslam’da Devlet Mefhumu

22/07/2020

İslâm hayatın hiçbir alanından soyutlanamaz. Kur’ân, Sünnet ve selef alimlerinden gelen rivayetlerin hepsi bunu göstermektedir. Hasan el-Bennâ’nın dediği gibi “Davetimiz; selefi bir davet, sufi bir hakikat, Sünni bir yol ve siyasî bir kuruluştur.” İslâm’ın yaşanılabilmesi ve yayılabilmesi için bir devlet zeminine olan ihtiyaç kaçınılmazdır.

Kudüs Davamız

21/07/2020

Bilindiği üzere Kudüs, bugün bütün dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren önemli tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeleri savmak ve Kudüs davasını sahiplenmek sadece Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan Müslümanların görevi değildir. Bu, tüm dünya Müslümanlarının görevidir.

Neden İslâm? Şüphelerden İnanca

20/07/2020

Kitapta İslâm’ın sunduğu hayat nizamının temel kaynağı durumundaki Kur’an-ı Kerim’in vahye dayandığını ortaya koyan deliller üç kategoride değerlendirilmiş. Birinci kategoride gönderilen elçinin şahsıyla ve hayatıyla ilgili deliller sıralanıyor. İkinci kategoride gönderilen kitabın bir insanın ortaya koymasının mümkün olmadığı mucizevi bir kitap olduğuna dair deliller sıralanıyor. Üçüncü kategoride ise getirdiği hayat nizamının ortaya çıkardığı toplumla ve gerçekleştirdiği büyük değişimle ilgili delillere yer veriliyor.

LIVRE FEATURED LIST

LIVRE PRODUCT SEARCH

LIVRE FLIP BOOK

Book hover animation

BOOK FROM PRODUCT

STATIC IMAGE

Arka Kapak

LIVRE CONTACT FORM

    LIVRE MAILCHIMP