Biyografi

Yazar Resmi

Yusuf el-Karadavî, Prof. Dr.

Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî
İslâm dünyasının en saygın âlimlerinden biri kabul edilen Mısırlı âlim Prof. Dr. Yusuf el-Karadâvî, 1926 yılında Mısır’da doğdu. On yaşına varmadan Kur’an’ı ezberledi. Temel eğitimini Ezher’e bağlı ilköğretim okullarında, üniversiteyi de 1954 yılında Ezher Usûlü’d-Din Fakültesinde tamamladı. 1973 yılında doktorasını tamamlayan Üstad Karadâvî, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi.
Gençliğinin ilk yıllarında Müslüman Kardeşler hareketine katılan Üstad Karadâvî, mücadeleci bir İslâm âlimi olup birkaç kez hapse girdi.
Birçok önemli hassas konuda 150’ye yakın eseri bulunan Üstadın eserleri birçok dünya diline çevrilmiştir. Eserlerindeki geniş ufku, Kur’an ve tertemiz Sünnet’e bağlılığı göze çarpan Üstad Karadâvî, ayrıca İslâm fıkhının yenilenmesi ve uygulanabilir mahiyette kolaylaştırılması yönlerine özellikle vurgu yapmıştır.
İlerlemiş yaşına rağmen dünyadaki Müslümanların dertleriyle ilgilenen Üstad Karadâvî, birçok ülkede konferans, sempozyum ve seminerlere katılarak İslâm’ın doğru anlaşılması için çaba sarf etmektedir. Bu anlamda uluslararası düzeyde birçok kuruluş ve çalışmayı bizzat yürütmekte ya da denetlemektedir. Bunların en önemlileri şunlardır:
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanlığı
Avrupa Fetva Konseyi Başkanlığı
Birçok İslâmî Finans Kuruluşlarında Denetim Başkanlığı
İslâm Hukuku Araştırma Konseyi
İslâm Medeniyeti Araştırma Komisyonu
Avrupa İslâmî Etütler Merkezi
Sünnet ve Siret Araştırmaları Merkezi
Kendisine hayırlı, sabır ve sebat dolu ömürler dilerken, emsâllerinin çoğalmasını Yüce Allah’tan dileriz…

Kitapları Yusuf el-Karadavî, Prof. Dr.

İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!