Biyografi

Yazar Resmi

Abdurrahman Ensari, Yar. Doç. Dr.

Yazar 1970 yılında Diyarbakır-Dicle’de doğdu. 1990 yılında Diyarbakır İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. İlköğretim ve lise yıllarında klasik medrese eğitimini de tamamlayıp bilahare icazet aldı. 1995 yılında el-Ezher Üniversitesi ed-Dirâsâtü’l-İslâmiyye ve’l-Arabiyye Fakültesi’nde lisansını, 1999 yılında Harran Üniversitesi Tefsir Anabilim Dalında “Hicab ve Zina Ayetlerinin Yorumunda Ortaya Çıkan Problemler” teziyle yüksek lisansını, 2014 yılında da aynı üniversitede Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakımından Bakara Sûresi Örneği teziyle de doktorasını tamamladı. 1994-2012 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip ve Vaiz olarak görev yaptı. 2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezinde Hizmet İçi Eğitim İhtisas Kursu’nu tamamladı. 2012-2014 yıllarında Şırnak Üniversitesinde Arapça okutmanı olarak görev yaptı. 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak göreve başladı ve bu görevine devam etmektedir.
Yayınlanmış Çalışmaları:
1. Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi -Bakara Sûresi Örneği- 2017.
2. “el-Emsel fî Tefsîri Kitâbillâhi’l-Münezzel” Adlı Şîa Tefsirinde Hz. Ömer Algısı, Turkish Studies, 2017.
3. Sünnî ve Şiî Tefsirlerde Nisâ: 4/24. Ayetin Yorumu Bağlamında Mut’a Nikahı, ŞÜİF, 2017.
4. el-Mürşidü’l-Vecîz İlâ Ulûmi’l-Kur’ani’l-Azîz (Arapça) 2016.
5. Temel Tecvid Kuralları, 2016.
6. Sebeb-i Nüzûlün Tesbit ve Tercih Kuralları, ŞÜİF, 2014.
7. Üç Merhalede Sarf İlmi, 2013.
8. İslam İnancının Esasları, 2013.
9. Sorulu Cevaplı İbadetler Fıkhı Taharet Namaz Oruç, 6. Baskı, 2013.
10. el-Cevâhirü’l-Kelâmiyye Sorulu Cevaplı İslam Akaidi (Notlar ilaveli çeviri) 2. Baskı, 2012.
11. Hicab ve Zina Ayetlerinin Yorumunda Ortaya Çıkan Problemler, 2004.
12. Temel Dini Bilgiler Taharet ve Namaz, 2003.