Biyografi

Yazar Resmi

Tevfik Yusuf el-Vâi

1930 Mısır’ın Dakhaliyya şehrinde doğdu. Bütün eğitimini Ezher Üniversitesine bağlı okullarda tamamladı. 1978’de masterını, 1984’de doktorasını, 1992’de doçentliğini tamamlayarak 2000 yılında Profesör ünvanını aldı. Uzun süre imam-hatiplik yaparak İslam’ı anlattı. Hakkındaki davalardan dolayı yıllardır Kuveyt’te yaşamaktadır. Kuveyt Üniversitesi Şeriat Fakültesi Akide ve İslam Daveti kürsüsüne uzun bir süre başkanlık yaptı. Fıkıh Ansiklopedisi, Hadis-i Şerif Ansiklopedisi, Kur’an Araştırmaları Ansiklopedisi ve Kuveyt Eğitim Bakanlığı Eğitim Metotları Araştırma Merkezi’nde birçok önemli görevde bulundu. Müslüman Âlimler Birliği üyesi olan Üstad Tevfik el-Vai, Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’daki birçok ülkede uluslararası konferanslarda sayısız tebliğ sundu. Balkan savaşı sırasında davet ve tebliğ çalışmaları kapsamında birçok kez bu bölgeleri ziyaret etti. Müslüman Kardeşlerin eğitimci ve teorisyen liderlerindendir. İslam, ilim, edebiyat, İslamî Hareketler ve Uluslararası ilişkiler konularında (tespit edebildiğimiz kadarıyla) 80’e yakın kitabı vardır. Prof. Dr. Muhammed Seyyid Nuh (r.aleyh’in) yakın dostu olan Üstad Tevfik el-Vai, hâlen Kuveyt’te yaşıyor.
Yayınlanmış kitaplarının bazıları şunlardır:
Gizli Gücün Uyanışı-İman; İslamî Hareketin Şehitleri Ansiklopedisi; Müslüman Kardeşler Hareketinin Siyasî Konumu; İslam Akidesinin Fıkhı; Peygamberler Tarihi; Bid’at ve Masalihi’l-Mürsele; Davetçi Kadınlar; Aşırılık ve Donukluk Arasında İslam Anlayışı; Filistin Cihadında Unutulmaz Liderler; Yoldaki İşaretler; Avrupalının Düşüncesinde İslam; Kur’an ve Sünnette Yahudiler; Kudüs (Tiyatro); Tıp Fıkhında İslamî Rehberlik; Hasan El-Benna Albümü; İslam Düşüncesinin Dahisi - Seyyid Kutub; Esmaü’l-Hüsna; İslam Medeniyeti ve Batı Medeniyeti