Biyografi

Yazar Resmi

Musa Kazım Yılmaz, Prof. Dr.

1954 yılında Mardin-Tuhup’ta doğdu.İlk Arapça derslerini ağa-beyi Dr. Ahmet YILMAZ’dan aldı. Dışarıdan İlkokulu Mardin’de, İmam-Hatip Lisesini Diyarbakır’da bitirdi. Bir buçuk yıl Kur’an Kursu Öğreticiliğini yaptı. 1974 yılında kaydolduğu İslami İlimler Fakültesinden, 1979’da mezun oldu. 1980 yılında aynı fakülteye bağlı olarak dışarıdan tefsir doktorasını yaptı. “Tabressi ve Tabata-bai’de İmamiye Tefsiri” adlı teziyle 1986 yılında doktor oldu. Di-yanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatlarında Kur’an Kursu öğret-menliği ve Müftülük yaptı.
1988 de doçent oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunda 4 yıl süreyle doçent olarak görev yaptı. 1993 yılında HRÜ İlahiyat Fakültesine atandı. 1995 yılında profesör oldu. 1996–1998 yılları arasında 2,5 yıl süre ile İlahiyat Fakültesi Dekan-lığını yaptı. 1998’den 2010’na kadar Fakültede Temel İslam Bilim-leri Böl. Başkanı olarak görev yaptı. Halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak göreve devam etmektedir.
Kur’an Ailesi, Kur’an’da Nasih ve Mensuh ve İslam’ın Özü adlı üç kitabı ve çok sayıda makale ve incelemeleri yayınlandı. İbni S’ad’ın on ciltlik Tabakat kitabının 2 cidini ve Vakıdî, 3 ciltlik Ma-ğazi’sini tercüme etti. Bu eserler yayınlandı. Kültür Bakanlığının bir projesi olan Ensâbu’l-Eşrâf’ın 9 cildini tercüme etti. Kitap yayına hazırlanıyor. Ayrıca el-İkdu’l-Ferîd’in 8 cildini tercüme ediyor. Arapçayı iyi derecede, Farsça ve İngilizceyi orta derecede bilmek-tedir. Evli ve dört çocuk babasıdır.