Biyografi

Yazar Resmi

Alî Muhyiddîn el-Karadâğî, Prof. Dr.

1949 yılında Süleymaniye’nin Karadağ beldesinde dünyaya geldi. Karadağ’da ilk eğitimini alıp Kur’ân-ı Kerîm’i ezberledi. Alimlerden istifade etmek için Süleymaniye’ye giderek, burada önde gelen alimlerden dersler aldı. Daha sonra Bağdat’ta önde gelen alimlerden icazetler aldı. Bağdat İmam el-Azam Üniversitesi’ni birincilikle bitirdikten sonra Mısır el-Ezher Üniversitesi’nde yüksek lisansını başarıyla tamamladı. Aynı üniversitenin ‘Şeri’a ve Kanun’ bölümünde ‘İslam Hukuku ve Medeni Hukukta Rıza Prensibi’ başlıklı doktora tezini hazırlayıp sundu. Tezi 1985’te üstün dereceyle kabul gördü. 1985 yılında Katar Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaya başlayan Üstad Ali el-Karadaği, 1995 yılında aynı üniversitede profesörlük unvanı aldı. İslam ekonomisi üzerine birçok kitap ve makale kaleme alan Üstad Ali el-Karadaği, bu alanda ciddi bir boşluğu doldurmaktadır. Üstad aynı zamanda Müslüman Alimler Biriliği genel sekreterliğinin yanı sıra birçok ilmi ve fikri kurumda da önemli görevler üstlenmektedir.

Kitapları Alî Muhyiddîn el-Karadâğî, Prof. Dr.