Biyografi

Yazar Resmi

Abdülmecid Zindani, Prof. Dr.

1942 yılında Yemen’de doğdu.
İlk eğitimini bir ilim yuvası olan baba ocağından aldı. Daha küçük yaşlarda İslam eğitimine ve Kur’an ilimlerine bağlılığı göze çarptı. İlk ve orta öğretiminden sonra el-Ezher Üniversitesi Eczacılık fakültesine kaydoldu, bununla beraber dönemin büyük âlimlerinin ders halkalarına da katıldı. Müslüman Kardeşler Hareketine bağlılığından dolayı Mısır’dan çıkarılan Üstad Zindânî bilahare Yemen’e döndü. Yemen Eğitim Bakanlığı Temel Dinî Bilgiler Telif Komitesi’nde çalıştı. Bir grup âlimle beraber Tevhid kitabını hazırladı. Bu kitap akıcı ve bilimsel üslubundan dolayı İslam dünyasında takdir gördü ve birçok dile çevrildi.
Üstad Zindânî, Suudi Arabistan’da Kur'an-ı Kerim'deki ve Resûlullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) hadislerindeki ilmî mucizeleri araştıran bir merkez kurdu. Bu alanda önemli çalışmalar yaparak, başta uluslararası üne sahip şahsiyetler olmak üzere birçok insanın İslam’a girmesine vesile oldu.
Üstad Abdullah Azzam (rahmetullahi aleyh) döneminde Afgan cihadına katıldı.
Yemen’de ilmi ve bilimsel çalışmalar yapmasıyla ün kazanan İman Üniversitesini kurdu ve halen bu üniversitenin rektörlüğünü yapmaktadır.
İlmi ve bilimsel çalışmalarını aralıksız devam ettiren Üstad Zindânî, yıllar süren araştırmaları neticesinde başta AIDS olmak üzere birçok çaresiz görülen hastalığa ilaçlar hazırlayan yönüyle de bilinmektedir. Zindânî 'nin AIDS’e karşı geliştirdiği ilaç, çeşitli hastalar üzerinde denenmiş ve oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ne var ki çağın vebasına karşı ortaya konan bu umut verici bilimsel gelişmeler, günümüz kapitalist ve emperyalist çevrelerinin hakimiyeti altındaki dünya sağlık sektöründe yeterince ilgi ve yankı uyandır(a)mamıştır.
Yemenin siyasi hayatında da aktif görevler üstlenen Üstad Zindânî’nin Ku’ran ve Sünnetin i’caz yönleri konulu çalışmaları başta olmak üzere birçok farklı konuda eserleri bulunmaktadır.