Biyografi

Yazar Resmi

Abdulhalık Hasan eş-Şerif, Prof. Dr.

Abdulhalık Hasan eş-Şerif: 1946’da Mısır’ın Beni Suveyf vilayetinde doğdu. Soyu peygamber efendimizin torunlarından Hz. Hüseyin’e (radiyallahu anhu) dayanır. Risale Dergisi istişare heyetinden olan yazar, ayrıca Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesidir. Ezher Ticaret Fakültesini bitirmiştir. Davet alanında Arabistan’da İmam Muhammed b. Suud Üniversitesi’nde mastırını tamamlamış, Fıkıh Usulü ve İslami İlimler alanında doktora yapmış ve bu alanlarda birçok eser vermiştir. Şer’i İlimlerin Merkezinde müdürlük yapmış, defalarca hapsedilip davet alanında işkenceler görmüştür. İslami alanda birçok kitap yazmış ve davet alanında birçok TV programına katılmıştır. İstanbul’da ikamet etmekte olan yazar, Davet ve Kardeşlik Vakfı, Medeniyet Vakfı, Daru’l Hikme ve Daru’l Funun gibi kurumlarda Şer’i İlimler dersleri vermektedir. Ayrıca Şerif Akademisi başkanlığını yürütmektedir.