Biyografi

Yazar Resmi

Muhammed Musa Şerif

Miladi 23 Ağustos 1961, Hicri 11 Rebiu’l Evvel 1381
yılında Suudi Arabistan doğumludur. Nesebi ‘Ehli Beyt’e dayanmaktadır.
Asıl Mesleği Pilottur. Uzun yıllar Suudi Arabistan
Havayolları’nda pilotluk yaptı. Pilotluk mesleğine rağmen
İslami ilimlerde uzmanlaştı. Özellikle Kur’an ve Sünnet üzerine
araştırmaları vardır. 70 ayrı konuda kitap yazmıştır. Kur’an hafızlığının
yanında Kırâat-i Aşare’de uzmanlaşmıştır. Kuran ve
Hadis ilimleri, Arap edebiyatı, muhaddis ve hadis ravilerilerinin
hayatları ve tarihleri başta olmak üzere İslam Daveti konularında
verdiği eserler ciddi bir şekilde takip ediliyor. Kendini
tamamen İslam’ın yayılmasına adayan Dr. Muhammed Musa
Şerif birçok İslam ülkesinde vaaz, hutbe ve irşat faaliyetlerinde
bulunuyor. İlmi/akademik yöne önem vermesiyle beraber
çalışmalarını manevi, rabbani ve nefis tezkiyesi yönlerine yoğunlaştırmaktadır.