Biyografi

Yazar Resmi

Muhammed el Mübarek

Aslen Cezayirli olan merhum Muhammed el-Mübarek 1911’de Suriye’nin başkenti Şam’da doğdu. 1935 yılında Şam Üniversitesinin Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1938 yılında Paris-Sorbon Üniversitesinde sosyoloji üzerinde doktora yaptı.
1939 - 45 yılları arasında Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı başmüfettişliğinde bulundu. 1947 – 58 yılları arasında Suriye Millet Meclisinde Şam Milletvekili olarak görev yaptı. 1949 – 52 yılları arasında Sosyal İşler, Ziraat ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. 1954 de Şam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arapça bölümü öğretim üyeliğinde bulundu. 1958- 64 yılları arasında Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi Dekanlığı yaptı.
1954 yılından sonra çeşitli üniversitelerin senatosunda üye olarak bulundu. 196o yılında Birleşik Arap Cumhuriyeti Üniversitelerinde, 1961 de Medine-i Münevvere İslam Üniversitesinde, yine aynı yıl Kahire Ezher Üniversitesinde, 1964 de adını kendisinin koyduğu Mekke Ummu’l-kura Üniversitesinde bulundu. (Ummu’l-kura başkent demektir.)
1971 de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Türkiye’deki Yüksek Hâkimler Kuruluna benzer bir kurum olan “Meclisu’l-kdâi’l-âli” üyeliğinde bulundu. 1966-69 yılları arasında Sudan-Ummu Derman İslam Üniversitesinde İslami araştırmalar kısmı bölüm başkanlığı görevinde bulundu. 1969-73 yılları arasında Mekke-i Mükerreme Ummu’l-kura Üniversitesi Şeriat Fakültesi dekanlığı yaptı. 1973 de Cidde - Kral Abdulaziz Üniversitesinde müsteşar ve öğretim üyesi olarak göreve başladı.
On taneden fazla eseri vardır. Bunların en başta geleni üç ayrı seriden oluşan “İslam Nizamı” isimli kitabıdır.
1980 yılında Medine-i Münevvere’de vefat etti ve Cennetu’l-baki’a defn olundu. Allah rahmet etsin, makamını cennet etsin.