Biyografi

Yazar Resmi

Hasan el-Benna

1906’da Mısır’da doğdu. İlk öğrenimini babasından aldı. Klasik medrese ve idadilerde okudu. Kur’an hıfzına çalıştı, sarf, nahiv, edebiyat dersleri aldı. İdadi yıllarında ve daha sonraları bazı cemiyetlerde görev üstlendi.
1927’de Süveyş Kanalına yakınlığı nedeniyle İngilizler için stratejik öneme sahip İsmailiye’de Arapça öğretmenliğine başladı. Cami ve kahvelerde halkı uyandırmaya yönelik konuşmalar yaptı. Mart 1928’de evinde toplanan bir gurup insanla İslam’ı ihya etmeyi hedefleyen “İhvan-ı Müslimin” (Müslüman Kardeşler) teşkilatını kurdu. 2. Dünya savaşı başladığında çok sayıda öğrenci, devlet memuru ve işçi Müslüman Kardeşler’e üyeydi ve Teşkilat Mısır toplumunun hemen bütün pek çok kesimini temsil eden önemli bir siyâsî güç haline geldi. İhvan-ı Müslimîn, tefsir ve hadis başta olmak üzere İslâmî ilimler veren pek çok eğitim kurumu ile dürüst ve adil işletmeler açılmasına liderlik etti.
2. Dünya Savaşı sırasında İngilizler’in isteğiyle Hasan el-Bennâ ve arkadaşları birçok defa tutuklandı. 1945’te tekrar ömür boyu teşkilat başkanlığına seçilen Hasan el-Bennâ Mısır’daki sömürgeye son vermek için İngiltere’ye savaş ilan edince, hükümet İhvan üzerindeki baskıyı artırdı. Ancak İhvan gerilemedi; Yahudi göçü ve İsrail’in kurulması çalışmalarına karşı protesto gösterileri başlattı, cihad çağrısı yaptı. Bunun üzerine teşkilat, hükümet tarafından yasadışı ilan edildi ve 1949’da kapatıldı. Teşkilat üyeleri komşu ülkelere giderek hareketi orada canlandırmaya çalıştılar. Hasan el-Benna, Şubat 1949’da hükümetin göz yumduğu bir suikast sonucunda Kahire’de şehit edildi.

Müslüman milletlerin İslam ekseninde birleşmeleri, İslamî değer ve hukuk sisteminin esas alınması, toplumun ahlakî zaaflarının giderilmesi, Batı taklitçiliğiyle iç bölünme ve kavgaların bırakılması davasını kendinden sonraki nesillere emânet bıraktı.

Kitapları Hasan el-Benna

İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!
İndirim!