Biyografi

Ahmet Gündüz, Dr.

27.09.1976 Şanlıurfa doğumlu olup 1995 yılında Ceylanpınar Lisesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bölüm birincisi olarak bitirdi. Aynı üniversitede 2005 yılında “Kur’an’da Allah’ın Rahmeti ve Gazabı” adlı tez konusu ile yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip olarak göreve başladı. 2004 yılında vaizliğe terfi etti, ayrıca aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Konya Selçuk İhtisas Eğitim Merkezi’ni kazandı. Buradaki eğitimini 2007 yılında tamamladı. Çanakkale Gelibolu’da kısa dönem askerliğini bitirdikten sonra, Ekim ayında Adıyaman ili Besni ilçesine vaiz olarak atandı. Burada dört yıl hizmet ettikten sonra 2011 yılında Şanlıurfa il vaizliğine atandı. 2012 Yılında Uzman Vaizliğe terfi etti. 2014 Yılında “Esbâb-ı Nüzûl’de Kadın Faktörü ve Kur’ân Ahkâmındaki Rolü” konulu doktora tezi ile doktorasını tamamladı. 2013 Tarihinde Şanlıurfa İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Ahmet GÜNDÜZ evli ve üç çocuk babasıdır.
Akademik Çalışmaları
1. Kur’ân’da İstiğfar Eden Peygamberler ve İstiğfar Sebepleri (Yüksek Lisans Semineri)
2. Kur’â’da Allah’ın Rahmeti ve Gazabı (Yüksek Lisans Tezi)
3. Hakkında Esbâb-ı Nüzûl Olan Hz. Peygamber’in Eşleri (Doktora Semineri)
4. İslam Kardeşliği (Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdüalziz b. Abdullah el-Humeydî’nin kitabının çevirisi olup Beka Yayınlarından basılmıştır.)
5. Esbâb-ı Nüzûl’de Kadın Faktörü ve Kur’ân Ahkâmındaki Rolü (Doktora Tezi)
6. Yusuf Sûresi Bağlamında Üç Gömleklik Hayat Sürecinden Bazı Ayrıntılar (Makale)
7. Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbab-ı Nüzul’ün Müsbet Ve Menfi Etkisi (Makale)
8. Eski ve Yeni Ahid’in Kadın Anlayışına Mukabil Kur’ân Medeniyeti (Makale)
9. Tefsir ve Ulûmu’l Kurâ’n’a İlişkin Eserlerde “El-Harrânî” Nisbesiyle Geçenler (Sonçağ Yayınları 2016, Berikan Yayınları 2017)
10. Harranlı Bazı Kurrâlar (Makale)
11. Esbâb-ı Nüzûl Işığında Hz. Zeyneb’in Evlilikleri ve Nâzil Olan Hükümler (Makale)
12. İslam’ın Kolaylık Anlayışı Ve Kur’ân’ın İslam’ı Yaşanabilir Kılması (Makale)
13. Ayetler Işığında Hayvanlarda Akıl (Sonçağ Yayınları 2017)