Biyografi

Yazar Resmi

Avnullah Enes Ateş, Doç. Dr.

1985’de Yalova’da doğdu. İlkokulu Yalova’da, orta ve lise eğitimini İstanbul Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Orta ve lise eğitimi esnasında klasik medrese eğitimi aldı. Lise eğitiminin son yıllarında hafızlığını tamamladı. 2008’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini, 2011’de Marmara Üniversitesi SBE Arap Dili ve Belagati alanında yüksek lisansını, 2016’da Marmara Üniversitesi SBE Tefsir alanında doktorasını tamamladı. 2019’da Tefsir Anabilim Dalında doçentlik unvanını aldı.
Çalışma hayatına 2004’de İmam-Hatip olarak başladı. İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi’nde 23. Dönem İhtisas Eğitimine katıldı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevliliği, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevliliği ve okutmanlık görevlerini ifa etti. 2016’da Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği görevine atandı. Halen aynı fakültede görev yapmakta olan yazar evli ve iki çocuk babasıdır.
Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, uluslararası kongrelerde sunulan tebliğleri yanında yazarın yayınlanmış başlıca eserleri şunlardır:
1. Bakara Sûresindeki Kıraat Farklılıklarının Dilbilimsel Analizi, (Ankara: Gece Kitaplığı, 2015).
2. Meallerin İstiâre Sanatı Açısından Değerlendirilmesi, (Ankara: Gece Kitaplığı, 2016).
3. Arapça Dilbilgisi I, (İstanbul: Kitâbî Yayınevi, 2017).
4. Kur’an Yorumunda Siyakın Yeri -Zemahşerî Örneği-, (İstanbul: Kitâbî Yayınevi, 2018).
5. Kur’an Yorumunda Beyan İlmi, (İstanbul: Kitâbî Yayınevi, 2018).