blog

Ana Hatlarıyla İslam Dini

blank

Okumak; Kur’ani bir emir, bireysel ve toplumsal kalkınmanın ve gelişimin olmazsa olmazlarınd andır. Biz Müslümanlar ‘Oku Ümmeti’nin fertleriyiz.

Ahmet Varol bir yazısında şöyle der: “Okumak insanın düşünce ufkunu açar, bilgisini artırır, toplumdaki değer ve derecesini yükseltir, kendine özel birtakım kabiliyetlerini keşfetmesine yardımcı olur. Yazabilmek için de okumak gerekir. İyi, kaliteli ve başkalarına birtakım mesajlar verecek yazılar yazmak isteyenlerin mutlaka sürekli okumaları gerekir.”

Okumamız gereken kitap listesinin en baş kısmında bize Allah’ı, elçilerini, ahiret gününü ve diğer inanç esaslarını anlatan, kavratan ve böylece imanımızı kuvvetli kılan eserler gelmelidir. Akait ilmi olarak nitelendirilen bu alan son derece önemli ve kritiktir. Akait alanında Suriyeli âlim, düşünür ve edebiyatçı Ali Tantavi’nin “Ana Hatlarıyla İslam Dini” adlı eserinin okunmasını ve genç nesillere tavsiye edilmesini öneriyoruz.

Niçin bu eser? Sizin okur-yazar esnaf bir dostunuz veya komşunuz vardır ve siz ona İslam inancı ile ilgili bir kitap okutmak istiyorsunuz… Sizin akademik hayatta matematik profesörü bir dostunuz veya hocanız vardır ve siz ona İslam İnancı ile ilgili bir kitap okutmak istiyorsunuz… Evet, örnekleri çoğaltabiliriz fakat bu ve benzeri sorulara verebileceğimiz cevabımız nedir? Gönül rahatlığıyla verebileceğimiz kaç eser vardır?

Bu isteğiniz ilk etapta masum ve karşılanabilir gibi görünebilir. Fakat sizi bekleyen bir sorun vardır. O da İslam inancı/akidesi ile ilgili yazılan kitapların felsefe veya kelam terminolojileri ile dolu olmaları veya bu kitaplardaki bilgilerin sınıflandırılmış, kategorize edilmiş olmasıdır. Böylece kelam uzmanı olmayan kişiler bunlardan yeterli miktarda istifade edemiyorlar ve başlanan bu kitaplar daha ilk başta veya yarıda bırakılıyorlar. Örneğin; profesör bir hoca veya bakkal bir amca eline klasik bir Akait kitabını aldığında “Allah’ın zati ve subuti sıfatları” diye bir tabirle karşılaştığında artık okumaya devam edemiyor.

“Ana Hatlarıyla İslam Dini” adlı eserin mütercimi Dr. Naim Döner şöyle diyor:

“İslam itikadına dair yazılan kelam kitapları, genelde uzun kelamî ve felsefî bahisleri içerir ve ancak ilim adamlarının yararlanabildiği niteliktedir. Çoğu kez okuyucu, bu eserlerin ayrıntılı olarak işlediği konuların detayları arasında kaybolur ve asıl maksadı unutabilir. Bu nedenle günümüz gençliğinin bu eserlerden istifade etmesi oldukça zordur.”

Çağımızın çok yönlü âlimlerinden olan Suriyeli yazar, edebiyatçı ve düşünür Ali Tantâvî’nin “Ta’rifu’n-Âmm bi Dini’l-İslam” eserinin çevirisi olan “Ana Hatlarıyla İslam Dini” adlı eser, Kur’an ve kâinat ayetleri ışığında İslam’ın inanç ilkelerini özlü bir şekilde anlatmaktadır.

Ahmet Varol kitabın bu yönünü şöyle anlatıyor:

“Kitap daha çok İslâm’ın itikadî boyutu üzerinde duruyor ve İslâm akaidini itidalli bir şekilde anlatıyor. Bir Müslümanın bunlara niçin inanması ve nasıl inanması gerektiği konusunda özlü bilgiler veriyor. Kitap çok geniş değil. Ama İslâm’ın akaidini gerçekten ana hatlarıyla tanımak isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmış faydalı bir kitap.”

Kitabın mütercimi Naim Döner bu konuya şöyle temas ediyor:

“Bu eserde, Tantâvî, kelâm mezheplerinin kısır çekişme ve tartışmalarına girmeden, Kur’an nassları ve aklî önermler ve istidlallerle zihinleri bulandırmadan, Ehl-i Sünnet’in daha çok selef anlayışı çizgisinde “imanı,” iman ilkelerini, başka bir ifadeyle “imanın şartlarını” çağdaş ve akıcı bir üslûpla anlatmaya çalışmaktadır. Eser, özellikle gençlerin inanç dünyalarını aydınlatmakta, onların sahih bir tevhit inancına ve sağlam bir İslam anlayışına sahip olmaları konusunda yardımcı olmakta hem dünya hem de ahiretlerini karartacak zararlı düşüncelere karşı onlara hakikat yolunu göstermeye çalışmaktadır. Yine bu eserde, İslâm inanç ilkeleri, pozitif bilimlerin verileriyle farklı bir üslûp, sıcak ve hareketli bir anlatımla izah edilmektedir.”

blank

Kitabın hikayesini yazardan öğrenmeye ne dersiniz?

“Bir keresinde öğrencilerime: ‘Yabancı biri size gelir, sadece bir saat vaktinin olduğunu söyleyip bir saat içinde İslam’ın ne olduğunu öğrenmek isterse bu süre zarfında İslam’ı ona nasıl anlatırsınız?’ dedim. ‘Bu mümkün değil. Kelam, tecvit, tefsir, fıkıh ve usul okuması gerekir. Bazı sorunlar yaşar ve sıkıntılara girer, beş yılda bunların içinden çıkamaz,’ dediler. Şöyle dedim: ‘Süphanallah! Bedevî biri, Resûlullah sallellahü aleyhi ve sellem’e geliyor, onun yanında bir gün veya daha az bir süre kalıyor, İslam’ı öğreniyor ve onu kabilesine tebliğ ediyordu. Böylece onlara yol gösterici, öğretmen ve İslam davetçisi ve tebliğcisi olmuyor muydu? Bundan daha da çarpıcı olan, Resûlullah sallellahi aleyhş ve sellem iman, İslam ve ihsandan söz ettiği Cibril hadisinde dinin tümünü üç cümlede açıklamadı mı? Şu hâlde bugün niçin biz, İslam dininin ne olduğunu bir saatte açıklayamıyoruz?”

Kitabı değerli kılan özelliklerinden biri de yazarın ‘İNANÇ İLKELERİ (KAVAİDU’L-AKAİD)’ adlı bölümde derlediği Akait alanıyla ilgili düşünme ilke ve yaklaşımlarıdır.

Sözü fazla uzatmaya ne hacet! Zihin ve gönül dünyanızı bahara çevirecek bir kitapla buluşmaya sizi davet ediyorum.

İyi okumalar dileği ile…

Dr. Maruf Çelik

[koo_button url=”https://nidakitap.com.tr/urun/ana-hatlariyla-islam-dini/” type=”regular” size=”medium” icon=”fa-heart” target=”_blank”] Şimdi Satın Al! [/koo_button]

Bir yanıt yazın